Αν είσαι ανύπαντρος ή ανύπαντρη κάτι κακό θα βρεί τις ερωτικές σου σχέσεις  ενώ αν είσαι παντρεμένη-ος θα πρέπει να προσέξεις να μην διαπράξεις μοιχεία γιατί το διαζύγιο είναι σίγουρο.