Αν δεις να προσκυνάς και να ασπάζεσαι άγια λείψανα τότε σύντομα θα λυτρωθείς από τα βάσανα και τις στενοχώριες σου.  Αν είσαι άρρωστος θα γίνεις καλά.