Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Άγια λείψανα

Αν δεις να προσκυνάς και να ασπάζεσαι άγια λείψανα τότε σύντομα θα λυτρωθείς από τα βάσανα και τις στενοχώριες σου.  Αν είσαι άρρωστος θα γίνεις καλά.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*