Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Άδειασμα

Οτιδήποτε αν δεις πως αδειάζεις, περίμενε να σου φύγει κάποιο βάρος, κάποια στενοχώρια. Όλα θα πάνε καλά και η ανακούφιση θα κυριεύσει την ψυχή σου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*