Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Άκαρπος

Αν δεις δέντρα της εποχής που δεν έχουν καρπό και είσαι έγκυος, θα αποβάλλεις. Για τον άντρα, τα άκαρπα δέντρα σημαίνουν στασιμότητα και όχι κέρδη από τις δουλειές του.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*