Αν δεις άνθρωπο άλαλο, να είσαι βέβαιος ότι τα μυστικά σου δεν πρόκειται να προδοθούν και θα επιτύχεις στα σχέδια σου. Αν δεις άλαλο να μιλήσει, σημαίνει ότι κινδυνεύ-ouv οι υποθέσεις σου. Αν ο άλαλος είναι θυμωμένος και προσπαθεί να μιλήσει και δεν μπορεί, να περιμένεις έριδες στην οικογένεια σου.