Αν δεις αλγεβρικούς τύπους ή ότι λύνεις αλγεβρικά προβλήματα, θα παρεξηγηθείς χωρίς λόγο με συγγενικό σου πρόσωπο για οικονομικά θέματα.