Ο άλιωτος νεκρός συμβολίζει μεγάλη δυστυχία που θα βρει την οικογένειά σου.