Σε γενικές γραμμές, τα θαλασσοπούλια είναι ευνοϊκό σημάδι. Ειδικά για τον άλμπατρο, αν τον δεις ενώ ταξιδεύεις με πλοίο,να πετάει στην ανοιχτή θάλασσα, σημαίνει απρόοπτο ταξίδι.