Στερήσεις και βάσανα σε περιμένουν, αν δεις αυτό το όνειρο.