Αν δείτε στον ύπνο σας άσυλο, σημαίνει αρρώστια και δύσκολες  διαπραγματεύσεις, που δε θα μπορέσετε να τις κερδίσετε παρά με μεγάλο  αγώνα.