Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Έγγραφο

Γενικά αν δεις έγγραφο, είτε είσαι άνδρας είτε γυναίκα, προμηνήονται καβγάδες και φασαρίες στον εργασιακό τόμέα, τον οικογενειακό αλλά και τον αισθηματικό. Προσοχή λοιπόν.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*