Χρειάζεται μεγάλη προσοχή! Το όνειρο αυτό προειδοποιεί για μια επερχόμενη μεγάλη και σοβαρή ασθένεια.