Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Έγκαυμα

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή! Το όνειρο αυτό προειδοποιεί για μια επερχόμενη μεγάλη και σοβαρή ασθένεια.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*