Αν ονειρευόμαστε ότι μας κάνουν ένεση για λόγους υγείας αντανακλά την ανάγκη μας να θεραπεύσουμε τις ιδέες/τη συμπεριφορά/τη στάση μας. Πρέπει να αναπτύξουμε τον εαυτό μας σε ένα πνευματικό επίπεδο.

Αν βλέπουμε ότι κάποιος μας κάνει ένεση με το ζόρι, αντιπροσωπεύει την αρνητική μας στάση απέναντι σε μια κατάσταση ή ένα άτομο. Αναγνωρίζουμε ότι κάποιος μας επιβάλλει τις αρνητικές κι ανεπιθύμητες αξίες κι ιδέες.