Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ένοχος

Αν δεις πως είσαι ένοχος, σημαίνει πως θα βρεθείς μπροστά σε σοβαρές δυσκολίες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*