Στενοχώριες και αρρώστιες να περιμένει όποιος δει έντερα ή εντόσθια.