Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Έντερα, εντόσθια

Στενοχώριες και αρρώστιες να περιμένει όποιος δει έντερα ή εντόσθια.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*