Αν διαβάζεις ή βλέπεις έντυπα, να περιμένεις ειδήσεις.