Όταν δεις να κάνεις έρανο, περίμενε επιτυχίες. Αν δεις ότι προσφέρεις χρήματα, θα πάρεις μεγάλη χαρά.