Αν δεις στο όνειρό σου κάποιο φιλανθρωπικό το ίδρυμα σημαίνει πως θα κάνεις κάποια ευεργεσία αλλά παράλληλα θα ευεργετηθείς και ο ίδιος. Αν δεις πως βρίσκεσαι μέσα σε οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα, τότε περίμενε δυσκολίες και εμπόδια στις δουλειές σου.