Αν δεις ότι ανήκεις σε μια θρησκευτική αίρεση, η ζωή σου κινδυνεύει από τολμηρή επιχείρηση, την οποία σκέπτεσαι να αναλάβεις, ή από ταξίδι που προτίθεσαι να κάνεις.