Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Αίρεση

Αν δεις ότι ανήκεις σε μια θρησκευτική αίρεση, η ζωή σου κινδυνεύει από τολμηρή επιχείρηση, την οποία σκέπτεσαι να αναλάβεις, ή από ταξίδι που προτίθεσαι να κάνεις.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*