Αν δεις ότι κάποιος σου φέρεται με αβρότητα, ευγένεια και γλύκα προσεξε μην του δείχνεις εμπιστοσύνη. Αντίστοιχα αν δείς τον/τη συντρόφό σας να σας φέρεται με ευγένεια, γλύκα και να είναι όλο χαμόγελα, τότε να περιμένεις να σε απατήσει αν δεν το έχει ήδη κάνει.