Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Αγαλματοποιείο

Αν δεις αγαλματοποιείο, θ’ ακούσεις ευχάριστα γεγονότα. Αν δεις τον εαυτό σου αγαλματοποιό, τότε κάποια νέα εργασία ή επιχείρηση θα σου προτείνουν. Αν κάποια νέα δει άγαλμα ή κάνει τον αγαλματοποιό, θα της προτείνουν γαμπρό.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*