Αν δεις πολλές άσπρες αγελάδες μαζί θα έρθουν μεγάλα πλούτη. Αν αρμέγεις αγελάδες, μεγάλη ευτυχία και αφθονία έχει το σπίτι σου. Αν σφάζεις αγελάδα, σημαίνει ότι οδεύεις στην αυτοκαταστροφή. Αν η αγελάδα σε κυνηγά, τότε θα διατρέξεις μεγάλο κίνδυνο. Αν δεις μαύρη αγελάδα περίμενε απιστία.