Η αγριαγκινάρα στο όνειρό μας σημάινεί ότι επίκειται σύναψη δεσμού  με μεγάλη χρονική διάρκεια.