Αν μια ανύπαντρη δεις στον ύπνο της αγροφύλακα, να περιμένει σύντομα κάποιο προξενιό.