Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Αγρός

Αν δεις αγρό καλλιεργημένο, να περιμένεις μεγάλες χαρές. Αν  ο αγρός είναι ακαλλιέργητος, πρόσεξε επειδή θα χάσεις ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Αν δεις αγρό με σιτάρι την ώρα του θερισμού και ασχολείσαι με τις τέχνες ή με τις επιστήμες, θα σημειώσεις σημαντικές  επιτυχίες σε αυτές.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*