Αν δεις αγρό καλλιεργημένο, να περιμένεις μεγάλες χαρές. Αν  ο αγρός είναι ακαλλιέργητος, πρόσεξε επειδή θα χάσεις ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Αν δεις αγρό με σιτάρι την ώρα του θερισμού και ασχολείσαι με τις τέχνες ή με τις επιστήμες, θα σημειώσεις σημαντικές  επιτυχίες σε αυτές.