Αν μία γυναίκα δει ότι φορεί στο κεφάλι της αδαμάντινο κόσμημα, σημαίνει μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Αν το έχει καρφιτσωμένο στο στήθος ή κρεμασμένο στο λαιμό της, τότε θα έχει υλική ικανοποίηση. Στο χέρι αν το έχεις, πάνω σε δαχτυλίδι, σημαίνει μεγάλη ηθική στενοχώρια. Αν προσφέρεις σε άλλον δαχτυλίδι με αδάμαντα, σημαίνει ότι θα ξαλαφρώσεις από κάποια στενοχώρια.