Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Αθεμελίωτος

Αν δεις το σπίτι σου χωρίς θεμέλιο, μεγάλη καταστροφή σε περιμένει.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*