Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Αθροίζω – άθροισμα

Καθώς ο ψυχικός κόσμος δεν έχει σχέση με τη λογική διεργασία των αριθμών, το άθροισμα που γίνεται στο όνειρο, οδηγεί πάντα σε λαθεμένα αποτελέσματα. Το μήνυμα του ονείρου είναι σαφές: η υπερβολική ενασχόληση με τους υπολογισμούς οδηγεί στην επιλογή μιας άχαρης ζωής σύντομα, το άτομο που ονερεύεται ότι αθροίζει, θα αντιμετωπίσει προβλήματα, αν δεν μεταβάλλει τη στάση του προς τη ζωή.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*