Καθώς ο ψυχικός κόσμος δεν έχει σχέση με τη λογική διεργασία των αριθμών, το άθροισμα που γίνεται στο όνειρο, οδηγεί πάντα σε λαθεμένα αποτελέσματα. Το μήνυμα του ονείρου είναι σαφές: η υπερβολική ενασχόληση με τους υπολογισμούς οδηγεί στην επιλογή μιας άχαρης ζωής σύντομα, το άτομο που ονερεύεται ότι αθροίζει, θα αντιμετωπίσει προβλήματα, αν δεν μεταβάλλειτη στάση του προς τη ζωή.