Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Αιματοδότης – αιμοδότης

Αν δεις ότι δίνεις το αίμα σου ως αιματοδότης (αιμοδότης), γρήγορα θα παντρευτείς.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*