Αν δεις ν’ αλληλοσπαράζονται και ν’ αλληλοσκοτώνονται, αυτό σημαίνει νίκη στις υποθέσεις σου.