Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Αιματοχυσία

Αν δεις ν’ αλληλοσπαράζονται και ν’ αλληλοσκοτώνονται, αυτό σημαίνει νίκη στις υποθέσεις σου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*