Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ακάθαρτος

Αν δεις ότι τα χέρια σου είναι ακάθαρτα, ή το πρόσωπο σου, θα επιτύχεις στις υποθέσεις σου, αλλά έπειτα από πολλά εμπόδια που θα σου παρουσιαστούν. Αν τα ρούχα σου είναι ακάθαρτα και τσαλακωμένα, σημαίνει ασθένεια.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*