Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ακίνητα

Αν δεις στον ύπνο σου ότι αγοράζεις ακίνητα, θα σου τύχει μικρή ή μεγάλη κληρονομιά, ανάλογα με το μέγεθος του ακινήτου που βλέπεις.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*