Αν παρουσιαστεί ακμή σε σάς ή σε συγγενικά και φιλικά σας πρόσωπα, να περιμένετε προσβολή από κάποια επικίνδυνη αρρώστια.