Η τυχόν συμμετοχή σου σε ακολασίες κάθε μορφής, είναι προειδοποίηση ότι πρέπει να απομακρύνεις κάποιους ευκαιριακούς φίλους σου. Επίσης, μπορεί να σημαίνει αναταραχή στην οικογενειακή γαλήνη.