Πρόσεξε, γιατί σου προτείνουν μια συνεργασία πολύ μπερδεμένη και είναι προτιμότερο να την αποφύγεις.