Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ακύρωση

Οποιαδήποτε ακύρωση (επισκέψεως, εισιτηρίου, ταξιδιού ή ραντεβού με γιατρό) σημαίνει μεγάλη ηθική ικανοποίηση.


One comment on “Ακύρωση

  1. εγώ ακύρωσα το γάμο μου στην εκκλησία βέβαια, την τελευταία στιγμή με το παλικάρι που κάτι παίζεται.. θα πάρω δηλαδή ικανοποίηση ηθική από ‘κείνον?? αν όχι τι μπορεί άλλο σημαίνει ? θενξ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*