Οποιαδήποτε ακύρωση (επισκέψεως, εισιτηρίου, ταξιδιού ή ραντεβού με γιατρό) σημαίνει μεγάλη ηθική ικανοποίηση.