Αν είναι γεμάτη με καθαρό, άσπρο αλάτι, να περιμένεις επιτυχίες και κέρδη στις δουλειές σου. Αν η αλατιέρα είναι άδεια, θα συμβεί τελείως το αντίθετο.