Το αλεξικέραυνο είναι το σύμβολο της προστασίας. Αν το δεις γρήγορα, θα λάβεις κάποια οικονομική ή ψυχική βοήθεια και θα βγεις από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεσαι. Αν το αλεξικέραυνο ήταν στο σπίτι σου, τόσο το καλύτερο επειδή σύντομα θα απαλλαγείς από τα βάσανα και τις στενοχώριες σου. Μερικές φορές, όμως, το αλεξικέραυνο σημαίνει κάποιο αόρατο και μυστηριώδη κίνδυνο.