Ο αλευρόμυλος σημαίνει πολλά κέρδη και επιτυχία στο σπιτικό αυτού που θα τον δει στον ύπνο του. Αντίθετα, ο καμένος αλευρόμυλος σημαίνει καταστροφές και οικονομικές δυσχέρειες.