Αν δεις ότι βρίσκεσαι σε αλυκή ή αλυκές και εκεί υπάρχει πολύ αλάτι, περίμενε ευχάριστα αποτελέσματα από τις δουλειές σου. Αν είναι άδειες, θα χάσεις χρήματα.