Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Αλυκή

Αν δεις ότι βρίσκεσαι σε αλυκή ή αλυκές και εκεί υπάρχει πολύ αλάτι, περίμενε ευχάριστα αποτελέσματα από τις δουλειές σου. Αν είναι άδειες, θα χάσεις χρήματα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*