Αν είσαι κοπέλα ανύπαντρη και δεις αλώνι με σιτάρι ή κάτι άλλο, να είσαι σίγουρη πως θα παντρευτείς γρήγορα, θα κάνεις πολλά παιδιά και θα ζήσεις ευτυχισμένη. Για τους άλλους, σημαίνει πως η χαρά και η ευτυχία βασιλεύουν στο σπίτι τους. Αν ονειρευτείτε ότι αλωνίζετε σιτάρι, σημαίνει πρόοδο στις επιχειρήσεις σας και οικογενειακή ευτυχία. Αν στη διάρκεια του αλωνίσματος σας συμβεί κάποιο ατύχημα, σημαίνει ότι η ευτυχία σας θα διαταραχθεί από θλιβερό επεισόδιο.