Αντο αμπάρι που είδες ήταν γεμάτο, περίμενε πλούτη και ευτυχία. Αν είναι άδειο, περίμενε δύσκολες μέρες να περάσεις.