Αν δεις, οι ελπίδες σου θ’ αργήσουν να πραγματοποιηθούν.