Αν δεις στον ύπνο σου ότι είσαι ανάδοχος, να περιμένεις μια βοήθεια και μια υποστήριξη από κάποιο πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο πιθανόν να μην το είχες καν στο νου σου.