Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ανάδοχος

Αν δεις στον ύπνο σου ότι είσαι ανάδοχος, να περιμένεις μια βοήθεια και μια υποστήριξη από κάποιο πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο πιθανόν να μην το είχες καν στο νου σου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*