Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ανάκριση

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σας κάνουν ανάκριση, το όνειρο δείχνει ότι έχετε εξοργίσει τους ανωτέρους σας επειδή χαζεύετε στη δουλειά, ή αν είστε μαθητές, τους καθηγητές σας με την αδιαφορία σας. Αν βλέπετε ότι ανακρίνουν κάποιον άλλο και είστε παρόντες, γρήγορα θα αναλάβετε μια υπεύθυνη θέση.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*