Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σας κάνουν ανάκριση, το όνειρο δείχνει ότι έχετε εξοργίσει τους ανωτέρους σας επειδή χαζεύετε στη δουλιά ή, αν είστε μαθητές, τους καθηγητές σας με την αδιαφορία σας. Αν βλέπετε ότι ανακρίνουν κάποιον άλλο και είστε παρόντες, γρήγορα θα αναλάβετε μια υπεύθυνη θέση.