Γενικά, το ανέβασμα σημαίνει πρόοδο. Το ανέβασμα στο βουνό υπδηλώνει επιτυχία – εύκολη, αν ανεβαίνεις συνεχώς και δύσκολη αν ανεβαίνεις με δυσκολία.

Ανέβασμα στα σκαλοπάτια σημαίνει επιτυχία που θα έρθει μετά από κόπο και πολλές δυσκολίες.