Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ανέβασμα

Γενικά, το ανέβασμα σημαίνει πρόοδο. Το ανέβασμα στο βουνό υποδηλώνει επιτυχία – εύκολη, αν ανεβαίνεις συνεχώς και δύσκολη αν ανεβαίνεις με δυσκολία.

Ανέβασμα στα σκαλοπάτια σημαίνει επιτυχία που θα έρθει μετά από κόπο και πολλές δυσκολίες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*