Το νερό της πηγής που αναβλύζει, σημαίνει κέρδη και πλούτη.