Αναβολή γάμου σημαίνει ταξίδι. Οποιαδήποτε άλλη αναβολή σημαίνει και πραγματική αναβολή.