Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ανακάλυψη

Αν δεις ότι ανακαλύπτεις κάποιο αντικείμενο, θα πάρεις απρόσμενα χρήματα από λαχείο ή κληρονομιά. Αν ανακαλύπτουν εσένα τον ίδιο, θα δημιουργήσεις νέες φιλίες ή σχέσεις.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*